Foredrag

TCI-The Coaching Institute tilbyr en rekke foredrag hvor formålet er å bidra til arbeidsglede, inspirasjon og økt bevissthet. Dette er faktorer som virker direkte inn på den enkeltes motivasjon og mestringsevne, og som til syvende og sist får konsekvenser for arbeidsmiljøet og bedriftens resultat.

7 måter å takle omstillinger på
Svært mange mennesker i dag opplever store omstillingsprosesser i forbindelse med jobben. Dette kan være både frustrerende og slitsomt, og foredraget har derfor fokus på hvordan man kan håndtere endringer på en konstruktiv måte.

God ledelse-hva er det?
Foredraget tar utgangpunkt i en del generelle kriterier for å oppnå godt lederskap, og vil
være basert på dialog med deltagerne.

Hvordan formidle forventninger
Hva er årsaken til at forventninger ikke blir formidlet på en måte som blir forstått av mottager?
Foredraget har fokus på hvordan vi kan formidle forventninger på en klar og tydelig måte.

Oppdag vinneren i deg selv
Hver og en av oss har fått tildelt ressurser som er unike, og som kan være kilde til stor glede både for oss selv og andre – dersom vi bruker dem.
De fleste lever imidlertid med en rekke selvbegrensende holdninger, som skaper unødige problemer.
Formålet med foredraget er derfor å bevisstgjøre deg om hvilke suksesskriterier som må oppfylles, for at du skal leve i takt med deg selv og bli en vinner på alle livets områder.

8 veier til ekte glede
Glede er et begrep vi bruker om følelser som spenner fra tilfredshet til en sterk lykkerus. Hva som oppleves som glede er forskjellig fra person til person.
Foredraget har som formål å bli bevisst hva som skaper langvarig tilfredsstillelse og glede i hverdagen, og i prosessen mot å skape et godt liv.

Hvordan takle konflikter
De fleste har opplevd ubehaget med en konflikt. Det er også grunnen til at mange ikke ønsker å forholde seg til det når det oppstår.
Konflikter er imidlertid en del av livet, og foredraget omhandler hvordan vi kan takle konflikter på en konstruktiv måte.

Selvledelse-kjenn din indre drivkraft
Hvilke mentale prosesser påvirker oss i prosessen mot måloppnåelse og selvledelse?
Hva er årsaken til at vi mister motivasjonen underveis mot målet? Foredraget fokuserer på hvordan vi kan lede oss selv, og hva vi kan gjøre å beholde motivasjonen i jobbsammenheng.

Mestring av kronisk sykdom
Langvarig og kronisk sykdom kan medføre stress, håpløshet og i verste fall en opplevelse av å være verdiløs.
Foredraget omhandler hva vi kan gjøre for å mestre livet og ha en god livskvalitet påtross for sykdom.

Å tilgi det utilgivelige
De fleste har i løpet av livet opplevd å bli behandlet på en uakseptabel måte, og spørsmålet er om det er mulig å tilgi det som oppleves som utilgivelig. Foredraget omhandler hva tilgivelse egentlig er, hvorfor det er viktig å tilgi og hvordan vi praksis kan tilgi andre.

Hvordan øke energien og redusere stress
Svært mange mennesker opplever en stresset hverdag, og i noen tilfeller går det på helsen løs. Stress trenger ikke utelukkende å være negativt, og kan være en motivasjonsfaktor for å oppnå gode resultater.
Foredraget har som formål å vise hva som forårsaker stress, og hva hver enkelt kan gjøre for å redusere stress og å øke energinivået.

SQ (Spirituell Intelligens) for næringslivet
Innenfor psykologi, nevrologi og antropologi, har det i de senere årene vært mye fokusering på Spirituell intelligens (SQ).
SQ er vår ultimate intelligens, og den nødvendige forutsetningen for at både IQ og EQ skal virke effektivt.
Foredraget omhandler hvorfor SQ er interessant for næringslivet, og hva vi kan gjøre for å utvikle vår SQ.