Lectainment

A4580672Begrepet Lectainment har sitt opphav i de to engelske ordene “Lecture” og ”Entertainment”, og består av inspirerende foredrag som kombineres med musikalske innslag fra Opera og Flamenco.
Lectainment kan bestilles som enkeltstående Flamenco- eller Operaforedrag eller i kombinasjon med flere temaer, og kan også skreddersys til den enkelte bedrift.

Drivende flamencoforedrag

Formålet med foredraget å bidra til inspirasjon og skape bevissthet om hvilke mentale drivkrefter som påvirker oss i prosessen mot måloppnåelse og selvledelse. Foredraget avsluttes med en drivende operabasert flamenco.