Personvernerklæring

Dette nettstedet eies og drives av TCI-The Coaching Institute (www.coachinginstitute.no).
TCI-The Coaching Institute behandler personopplysninger i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR), og som fra 2018 innebærer nye regler innenfor personopplysningsloven. Loven berører alle bedrifter og offentlige virksomheter i EUs medlemsland, Norge og andre EØS-land.

Behandlingsansvarlig
Daglig leder ved TCI-The Coaching Institute er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene.

Behandling av personopplysninger
TCI-The Coaching Institute behandler personopplysninger i forbindelse med kunde- og leverandørforhold, og i forbindelse med leveranser av tjenester og produkter.

Hvordan behandler TCI-The Coaching Institute dine personopplysninger?
TCI-The Coaching Institute behandler personopplysninger for å yte og levere tjenester og produkter til kunder. Dette innbefatter informasjon om hvilke tjenester og produkter TCI-The Coaching Institute tilbyr, avtaler og kontrakter, gjennomføring av leveranse av tjenester og produkter, fakturering, betalingsoppfølging, regnskapstjenester, emaillister, nyhetsoppdateringer, utstedelse av kurs- og sertifiseringsbevis. TCI-The Coaching Institute behandler personopplysninger for å forbedre og videreutvikle tjenester, produkter, salg og markedsføring.

Hvordan samler TCI-The Coaching Institute personopplysninger?
Personopplysninger blir registrert ved kontakt med TCI-The Coaching Institute gjennom telefon, email og/eller sosiale medier. Du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss, men dersom du velger å la være så kan dette medføre at vi ikke kan levere deg våre tjenester og produkter. TCI-The Coaching Institute har profiler/sider i sosiale medier. Når du besøker disse sidene, vil det sosiale mediet behandle dine personopplysninger og bruke informasjonskapsler. Mer informasjon om hvordan det sosiale mediet behandler personopplysninger og hvordan de bruker cookies, finner du på det respektive sosiale mediets sider under Personvern og Informasjonskapsler. I noen tilfeller bruker  TCI-The Coaching Institute disse opplysningene for å vise målrettede annonser.

Hvilke personopplysninger behandler TCI-The Coaching Institute?
TCI-The Coaching Institute behandler følgende personopplysninger:
Navn, arbeidsgiver, adresse, stillingstittel, telefon, email, faktura- og betalingsinformasjon, kurs- og sertifiseringsinformasjon. Andre opplysninger som blir lagret, vil spesifikt bli informert om når vi ber om ditt samtykke. TCI-The Coaching Institute er ikke ment for, eller rettet mot, barn under 13 år. Vi lagrer ikke bevisst informasjon om barn under 13 år. Hvis vi blir oppmerksomme på at vi har lagret opplysninger om barn som vi ikke trenger for å levere våre produkter og tjenester, vil vi slette denne informasjonen.

Leverandøropplysninger
TCI-The Coaching Institute behandler også personopplysninger om våre leverandører i forbindelse med innkjøp av varer og tjenester. Personopplysninger som behandles i denne forbindelse er bedriftens navn, kontaktperson, tjeneste/produktinformasjon og betalingsbetingelser.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, eller de lovpålagte plikter som TCI-The Coaching Institute er underlagt.
Personopplysningene lagres så lenge du har en aktiv relasjon til TCI-The Coaching Institute, eller til du selv ber oss om å slette lagret informasjon om deg. Kunder, leverandører og personer som tar kontakt på telefon, email og sosiale medier defineres som aktive relasjoner. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav. TCI-The Coaching Institute legger vekt på å sikre at personopplysninger og annen kundeinformasjon er oppdatert og korrekt. Informasjon som er unødvendig i forhold til formålene ved behandlingen av personopplysninger, blir slettet fortløpende. Videre blir personopplysninger om deg slettet dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?
Personopplysningene deles i utgangspunktet ikke med andre. Unntak fra dette er overholdelse av lovbestemmelser f.eks. i tilknytning til regnskapsførsel, eller i den grad det er pålagt i henhold til norsk lovgivning. Ved teknisk bistand, så vil også databehandlere som arbeider som underleverandører for TCI-The Coaching Institute ha tilgang til dine opplysninger. Slike underleverandører kan ikke bruke personopplysningene for noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt, og er pliktig til å opptre i samsvar med disse vilkårene og personvernlovgivningen. Opplysninger kan også utleveres i lovbestemte tilfeller, som inkluderer pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter. Du vil bli varslet dersom det oppstår virksomhetsoverdragelse og endringer av eierskap.

Cookies
TCI-The Coaching Institute`s nettsteder bruker informasjonskapsler, som også kalles for “cookies”, og som er en standard teknologi som svært mange nettsteder benytter i dag. Cookies er små tekstfiler som blir lagret på datamaskinen din. Filene kan eksempelvis inneholde informasjon om innstillinger du gjør på nettstedet, teknisk informasjon om enheten du logger på med, hvilke sider på nettstedet du besøker eller hvordan du navigerer mellom de ulike sidene på nettstedet.

Nettsiden
Denne nettsiden er laget med WordPress som plattform. www.wordpress.org

Sikkerhetssertifikat – SSL-kryptering
Når du går inn på våre nettsider startes det automatisk en sikker (SSL-kryptert) sesjon. Du kan kontrollere dette (at sidene er kryptert: se etter https) ved å klikke på hengelåsikonet som vises i din nettleser.

Hvordan beskytter vi dine opplysninger?
TCI-The Coaching Institute prioriterer beskyttelse av dine personopplysninger. Sikkerhetsarbeid omfatter gjennomgang av risikovurderinger, og implementering av administrative og tekniske tiltak.

Dine rettigheter
Du har rett til å vite hvilken informasjon vi har registrert om deg, og kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes. Du kan også trekke tilbake eller begrense eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss, men dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere våre tjenester til deg. Spørsmål om opplysninger som er registrert på deg eller tilbakemelding om feilaktig og mangelfull informasjon, kan rettes til daglig leder ved TCI-The Coaching Institute på email tci@coachinginstitute.no. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket, så kan du rette en klage til Datatilsynet.

Forbehold
TCI-The Coaching Institute har som intensjon å formidle korrekt og oppdatert informasjon, og bestreber seg på å ivareta ditt personvern på best mulig måte. Det garanterer likevel ikke at det kan oppstå feil eller mangelfull informasjon, og TCI-The Coaching Institute fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle tap-også økonomiske-som du måtte ha som følge av dette.

Endringer
Ved endringer og oppdateringer av Personvernerklæringen, så blir dette lagt ut på nettsiden.