Personal coaching utdanning/sertifisering

Hva er Personal Coaching ?
Det er en metode for å lede andre til personlig vekst og faglig utvikling. Coaching er prosesser for å frigjøre og utvikle enkeltmenneskets potensiale.

Hvorfor ta utdanning i Personal Coaching?
TCI`s kompetanse er spesielt vinklet mot å støtte mennesker i å:

– Definere og gjennomføre sine personlige og jobbmessige mål
– Skape harmonisk balanse mellom jobb, privatliv og helse/rekreasjon
– Tydeliggjøre sin livsvisjon og arbeide konkret for å virkeliggjøre den
– Bevisstgjøre og utfolde sine personlige ressurser og talenter
– Bringe mer glede og overskudd inn i livet sitt
– Leve i samsvar med sine verdier og prioriteringer

Hva omfatter utdanningen?
TCI tilbyr en grundig og omfattende utdanning innen Personal Coaching på totalt 6 trinn. Utdanningen er modulbasert, og kan gjennomføres i løpet av ett år på dagtid eller kveldstid.
Vårt Personal Coaching program er dynamisk og ressursbasert, og vi benytter kraftfulle verktøy som idag brukes av verdens ledende innenfor coaching.

Trinn 1 Introduksjonskurs i coaching
Den første modulen består av grunnleggende coaching metodikk og du vil lære:

– Introduksjon til coaching.
– GROW- og SCORE modellen.
– Avklaring og avgrensing til andre fagfelt.
– Å sette mål som er klarlagt, oppnåelig og økologisk.
– Å bevisstgjøre essensielle drivkrefter og viktige suksessfaktorer i coachingprosessen.

Modulen er lagt opp med teori og praktiske øvelser som gir en god forståelse for grunnprinsippene i coaching.

Trinn 2 NLP Practitioner sertifisering
De neste fire modulene omhandler grunnleggende NLP kunnskaper og du vil lære :

– Introduksjon til NLP.
– NLP forutsetninger.
– Effektive kommunikasjonsmodeller i coachingprosessen.
– Språkmønster for å endre negative følelser og atferd.
– Å oppdage forbindelsene mellom kropp og sinn og hvordan du kan styre de.
– Hvordan du kan bruke hjernens programmerings språk for å nå dine mål.
– Hvordan du kan bevisstgjøre dine egen og andres strategier.
– Kraftfulle teknikker for å styrke personlige ressurser og for å fjerne negative følelser og atferd.
– Familieterapimodell.
– Forhandlings og salgsteknikker med NLP.

Det vil bli avlagt en skriftlig og praktisk test som gir sertifisering som NLP Practitioner. Utdanningen er i henhold til internasjonale retningslinjer og kriterier ( ABNLP standard).

Trinn 3 NLP Master sertifisering
Det forutsettes grunnleggende NLP Practitioner kompetanse og du vil over de neste modulene lære:

– Hvordan du kan identifisere og endre personlige verdier.
– Hvordan du kan gjennomføre personlige gjennombrudd innenfor alle livets områder.
– Å identifisere Metaprogrammer og hvordan disse kan benyttes i coaching.
– Avanserte språkmønster for å endre negative følelser og atferd.
– Hvordan du kan modellere og integrere atferd for suksess.

Det vil bli avlagt en skriftlig og praktisk test som gir sertifisering som NLP Master Practitioner. Utdanningen er i henhold til internasjonale retningslinjer og kriterier ( ABNLP standard).

Trinn 4 Coach utdanning 
Det forutsettes grunnleggende coachingkunnskap, NLP Practitioner og NLP Master Practitioner kompetanse og du vil over de neste modulene lære:

– Coachingprosessen i praksis
– Grensesnitt mellom ulike typer coaching
– Coachingmetodikk
– Viktige elementer og fallgruber i coachingprosessen

Det vil bli avlagt en skriftlig og praktisk test, og du er nå utdannet som coach.

Trinn 5 Coach sertifisering
For å oppnå sertifisering som coach så må trinn 1-4 og følgende tillegg være gjennomført:

– 30 timer i kollokviegruppe
– Minimum 1200 sider pensumlitteratur
– 1 bokrapport på minimum 2-4 sider
– 1 fordypningsoppgave på 4-6 sider
– 125 timer kunderelatert praksis
– 10 timer coaching og 10 timer mentoring

Trinn 6 Personal coach spesialisering
Det forusettes generell utdanning som coach, og trinn 1-4 må være gjennomført. Spesialisering som Personal coach går over åtte dager og inneholder følgende elementer:

– Personal coaching i praksis
– Coaching med Merlin metoden
– Personal coaching i kombinasjon med andre metoder og verktøy
– Viktige elementer og fallgruber i Personal coaching
– Etablering av coachingbedrift.

Hvordan foregår utdanningen?
Utdanningen er basert på teori og praktiske øvelser, og kan enten gjennomføres med personlig frammøte over fire ukedager eller nettbasert over åtte kvelder pr. mnd. Det er nødvendig med selvstudium, at deltagere arbeider i grupper mellom modulene og 90% frammøte.

Hva vil skje dersom du tar utdanning i Personal Coaching?
I arbeidsmessig sammenheng vil du få tilgang til verktøy som idag benyttes av verdens ledene innenfor coaching, og som gjør deg i stand til å coache profesjonellt eller internt i bedriften. Ved en undersøkelse ved Boston University ble 75 ledere intervjuet og konklusjonen var at coaching kan være et effektivt verktøy både for å forbedre resultatene i bedriften og utvikle ledere. Ledere som hadde som et resultat av coachingen fått større selverkjennelse, innsikt i nye perspektiver, bedre tilpasningsevne og større grad av måloppnåelse. (Hall, 1999)

Times magazine, 25 september 2000, viser til at IBM har funnet ut at de ledere som har de beste ferdighetene i coaching oppnår bedre økonomiske resultater enn ledere som ikke har coachingferdigheter.

På det personlige plan vi du få tilgang til sentrale kommunikasjonsverktøy som kan benyttes både i jobb- og privat sammenheng.
I tillegg vil du lære verktøy som gjør deg i stand til å definere og gjennomføre personlige og jobbmessige mål i samsvar med dine verdier.
Ved å bevisstgjøre og endre negative følelser og atferd, kan du oppleve mer harmoni, balanse, glede og overskudd i livet ditt.
Mennesker som har tatt utdanning i coaching opplever ofte at de har fått større grad av selverkjennelse og mer arbeidsglede og motivasjon.
Det er likevel først og fremst du som har svarene og vet hva du kan bruke Personal Coach utdanningen til.

Hva kunder sier om utdanningen :
” TCI`s utdanning anbefales til alle som søker kombinasjoner av et faglig og inspirerende læringsmiljø og relevante anvendbare metoder innenfor coaching.”
” Kjempeflott utdanning som virkelig bevisstgjør og løfter fram deltagerne. ”
” Veldig profesjonellt ! Engasjerende, lærerikt og morsomt . ”

Hvem tar utdanning innen Personal Coaching?
Generelt sett mennesker som allerede har en formell utdannelse og yrkeserfaring. De utmerker seg ved at de er opptatt av å utvikle seg selv og andre, kommunisere bedre, øke sin livskvalitet og leve i henhold til sitt høyeste potensiale. Coaching kan brukes i nær sagt alle sammenhenger og innenfor de fleste yrkesgrupper.
Utdanning i Coaching passer spesielt godt for:
Bedriftseiere, ledere, nøkkelpersonell, personalansvarlige, veiledere, rådgivere, konsulenter, pedagoger, terapeuter, psykologer og helsepersonell.

Hvem er instruktør ?
Turid Torbergsen er utdannet coach og sertifisert NLP Trainer i henhold til internasjonale standarder, og har fulgt utdanningsprogrammer med noen av verdens ledene innenfor dette feltet. Opprinnelig er hun høyskole utdannet innenfor økonomi og administrasjon, og har mangeårig erfaring fra næringslivet som toppleder og mellomleder i USA og Norge. Turid Torbergsen har bl.a coachet ledere på internasjonalt nivå og sportsutøvere i norgeseliten.

Hun har holdt foredrag for interesseorganisasjoner og høyskoler, og er kjent gjennom media ( TV og aviser) for å bevisstgjøre coaching begrepet. Hun er også forfatter og utgiver av bøkene “Coaching-en kraftfull metode til forandring og vekst” “Coaching og SQ”, “Oppdag vinneren i deg selv”, “Glede”, “SQ” og “Livsstil på naturlig vis”. Turid Torbergsen er medlem av ABNLP (American Board of NLP) .