Gratis foredrag om coaching og NLP

Coaching er blitt mer og mer vanlig i forbindelse med faglig utvikling,
personlig vekst og for å frigjøre og utvikle den enkeltes potensiale.

Grunnen er at Coaching virker!

NLP (Nevro Linguistic Programming) er er læren om hvordan du når frem
til de beste ressursene i deg selv og andre, og er derfor en vesentlig
del av Coaching verktøyet.

Mennesker som har vært i coachingprosesser opplever ofte at de:

– Når mål på en effektiv måte.

– Har god balanse mellom privatliv og karriere.

– Har arbeidsglede og motivasjon.

– Har god kommunikasjon med seg selv og andre.

– Er mer endringsdyktig og fleksibel.

– Har fått bedre selvfølelse og selvtillit

Ved en undersøkelse ved Boston University ble 75 ledere intervjuet og
konklusjonen var at coaching kan være et effektivt verktøy både for å
forbedre resultatene i bedriften og utvikle ledere.

Ledere som hadde som et resultat av coachingen fått større
selverkjennelse, innsikt i nye perspektiver, bedre tilpasningsevne og
større grad av måloppnåelse. (Hall, 1999)

Times magazine, 25 september 2000, viser til at IBM har funnet ut at de
ledere som har de beste ferdighetene i coaching oppnår bedre økonomiske
resultater enn ledere som ikke har coachingferdigheter.

TCI – The Coaching Institute tilbyr modulbasert utdanning i NLP, Personal – og Business Coaching .

Informasjonsmøtet vil gi deg forståelse for hvordan du kan benytte Coaching og NLP i yrkesmessig og privat sammenheng.

Sted: Stavanger. Grunnet begrenset plass vil adresse bli oppgitt ved påmelding.

Tid: 14. 04 kl. 14:30-16:00

Påmelding:

Turid Torbergsen, Telefon: 971 90 280, Email: TCI@coachinginstitute.no