OM OSS

TCI – The Coaching Institute ble etablert i 2002, og er et av Norges ledende kompe- tansesenter innenfor coaching og NLP.

MEDIA

Intervju: "Suksesskriterier for å nå mål." (KK)

LITTERATUR

Coaching-en kraftfull metode til forandring og vekst.

COACH SERTIFISERINGSUTDANNING

TCI - The Coaching Institute tilbyr en grundig og dynamisk sertifiseringsutdanning innenfor coaching, og med spesialisering innenfor Business coaching, Personal coaching, Health coaching og Spiritual coaching. Utdanningen er basert på fem trinn, og tilrettelagt med anerkjente og internasjonale verktøy som i dag brukes av verdens ledende coacher.
Les mer

NLP SERTIFISERINGSUTDANNING

NLP står for Neuro Linguistic Programming, og er læren om hvordan du når frem til de beste ressursene i deg selv og andre. NLP er verdifullt for alle som er interessert i å nå sine målsettinger på en effektiv måte, skape gode resultater, bedre sine kommunikasjonsevner og ønsker personlig utvikling.
Les mer

KURS

TCI-The Coaching Institute leverer en rekke kurs innenfor inspirasjon, motivasjon og kommunikasjon og med tema som: "Oppdag vinneren i deg selv", "Konflikthåndtering", "Hvordan øke energien og redusere stress","Effektiv kommunikasjon", " Hvordan ta konstruktive valg", "God ledelse-hva er det?", "SQ for næringslivet", "Hvordan kommunisere forventninger" og "Dynamisk presentasjon".
Les mer

FOREDRAG

TCI-The Coaching Institute skreddersyr en rekke bedriftsinterne foredrag hvor formålet er å bidra til arbeidsglede, inspirasjon og økt bevissthet. Dette er faktorer som virker direkte inn på den enkeltes motivasjon og mestringsevne, og som til syvende og sist får konsekvenser for arbeidsmiljøet og bedriftens resultat. Foredragene varer normalt fra 1,5 time til en dag.
Les mer

LECTAINMENT

Begrepet Lectainment har sitt opphav i de to engelske ordene "Lecture" og "Entertainment", og består av inspirerende foredrag som kombineres med underholdene og musikalske innslag fra Opera og Flamenco. Lectainment kan bestilles som enkeltstående Flamenco- eller Operaforedrag eller i kombinasjon med flere temaer, og kan også skreddersys til den enkelte bedrift.
Les mer

COACHING

Coaching kan benyttes i en rekke sammenhenger.Det kan dreie seg om å være en konstruktiv partner for en person i prosessen mot arbeidsmessige mål og resultater, eller det kan handle om konfliktløsning og karriereendring. Like gjerne kan det handle om å oppnå god balanse mellom jobb og privatliv, eller forbedre sin helsetilstand og livskvalitet. Vi leverer både individuell coaching og team coaching.
Les mer
BØKER

Coaching – en kraftfull metode til forandring og vekst

Coaching har hatt en eksplosjonsartet vekst de siste årene i Norge. Fagområdet er ennå ikke offentlig...
Les mer

Oppdag vinneren i deg selv

Hver og en av oss har fått tildelt ressurser som er unike, og som kan være kilde til stor glede både for oss selv og andre – dersom vi bruker dem.
Les mer

Coaching og SQ

De fleste mennesker ønsker det beste som livet kan by – glede, anerkjennelse, fred, energi og framgang på alle livets områder.
Les mer

Glede

Glede er et begrep vi bruker om følelser som spenner fra tilfredshet til en sterk lykkerus. Hva som oppleves som glede er forskjellig fra person...
Les mer

Spirituell Intelligens

Vi lever i en kultur hvor vi i stor grad er fremmedgjort for hverandre. Dagliglivets jag gir oss lite ro og tid til å reflektere hva som er meningen...
Les mer

Kjøp

Bøkene kan kjøpes gjennom vanlige bokhandlere eller nettbokhandlere. Ebøker kan kjøpes gjennom Ibooks, Google og nettbokhandlere.
Les mer