Coaching og SQ

De fleste mennesker ønsker det beste som livet kan by – glede, anerkjennelse, fred, energi og framgang på alle livets områder.Det er imidlertid de færreste som opplever det slik.

Årsaken til dette kan ha sammenheng med manglende kontakt med sin SQ.

Emosjonell intelligens (EQ) ble popularisert av Daniel Goleman i løpet av 1990 årene.
Innenfor psykologi og nevrologi finnes det nå beviser for en tredje intelligens, nemlig spirituell eller sjelelig intelligens (SQ).

Formålet med boken er å vise hva SQ er, og hvorfor det er viktig for å optimalisere potensialet i coachingprosessen. Boken omhandler også hvordan man ved hjelp av enkle men kraftfulle teknikker, kan komme i kontakt med sin SQ for å skape ønskede og nødvendige forandringer.
Sist, men ikke minst, har boken fokus på hvilke resultater man kan oppnå ved å inkludere SQ i coachingprosessen.

Boken henvender seg til alle som ønsker kunnskap om SQ, og hvordan den kan benyttes som et effektivt og sentralt element i coaching. Den er også godt egnet som supplerende pensumlitteratur ved sertifiseringsutdanninger innenfor coaching og NLP (Neuro Linguistic Programming).

Boken er skrevet av Turid Torbergsen som er utdannet coach og NLP Trainer, og leder av TCI – The Coaching Institute (www.coachinginstitute.no). Hun har tidligere gitt ut boken ”Coaching – en kraftfull metode til forandring og vekst” og ” Oppdag vinneren i deg selv med coaching og NLP” .

ISBN 978-82-997236-1-9
Pris kr 180,-