Lær deg selv – coaching

Steve Bavister og Amanda Vickers
COACHING

Boken gir en lettfattelig og grundig innføring i temaet. Leseren får grunnleggende kunnskap som vises med enkle illustrasjoner og man veiledes videre til et høyere nivå.

• Klar og fortellende tekst, uten unødvendig fagsjargong

• En praktisk tilnærming med appell til en bred lesergruppe, med praktiske eksempler, aktiviteter og beskrivelse av typiske coaching-siituasjoner

• Klare målsettinger og måter å gjennomføre dem på, som gjør boken lett å bruke og får fram de viktigste coachingteknikkene.