Glede

Glede er et begrep vi bruker om følelser som spenner fra tilfredshet til en sterk lykkerus. Hva som oppleves som glede er forskjellig fra person til person.

I min praksis som coach, så jobber jeg med mange mennesker som ønsker endringer i sitt liv. Det kan handle om å bli bedre på det de allerede gjør, endre karriere, forbedre helsen eller parforholdet.

Uansett hva målet er, så er hensikten som oftest å skape mer glede og tilfredstillelse i livet. Et ønske om å forbedre sin livssituasjon er i seg selv positivt og noen ganger helt nødvendig.

Imidlertid kan noen bli så målfokusert at de glemmer å sette pris på livet i det daglige. Det samme gjelder dersom målene er for mange og urealistiske. Andre igjen vet ikke hvem de er og hva som er viktig for dem, og ønsker endring fordi de flykter fra seg selv. Måloppnåelsen får da gjerne karakter av kortvarig tilfredsstillelse og langvaring frustrasjon.

Boken har som formål å bli bevisst hva som skaper glede i hverdagen, og i prosessen mot å skape et godt liv.

Turid Torbergsen er høyskoleutdannet og har mangeårig ledererfaring fra nasjonalt og internasjonalt næringsliv. Til daglig er hun instruktør og leder ved TCI-The Coaching Institute (www.coachinginstitute.no), som tilbyr kurs og sertifiseringsutdanning innenfor coaching og NLP. I tillegg holder hun kurs og foredrag innenfor motivasjon og kommunikasjon.

Turid Torbergsen har tidligere gitt ut bøkene “Coaching-en kraftfull metode til forandring og vekst”, “Coaching og SQ” og “Oppdag vinneren i deg selv med coaching og NLP”.