NLP Practitioner

Hva er NLP ?
NLP står for Neuro Linguistic Programming, og er læren om hvordan du når frem til de beste ressursene i deg selv og andre.

Hvorfor ta utdannelse innen NLP ?
NLP er verdifullt for alle som er interessert i å nå sine målsettinger på en effektiv måte, bedre sine kommunikasjonsevner og samtidig ønsker personlig utvikling. Du vil i løpet av utdanningen lære å ta i bruk kraftfulle verktøy slik at du får tilgang til dine egne og andres ressurser og potensiale. NLP omfatter alle livets områder og kan benyttes både i privat og yrkessammenheng.

Hva omfatter utdanningen ?
NLP Practitioner certification
De første modulene omhandler grunnleggende NLP kompetanse og du vil lære:

– Introduksjon til NLP.
– NLP forutsetninger.
– Effektive kommunikasjonsmodeller.
– Å stille spørsmål slik at du raskt finner hovedårsaken til problemet.
– Å sette mål som er klarlagt, oppnåelig og økologisk.
– Språkmønster for å endre negative følelser og atferd.
– Å oppdage forbindelsene mellom kropp og sinn og hvordan du kan styre de.
– Hvordan du kan bruke hjernens programmerings språk for å nå dine mål.
– Hvordan du kan finne andre sin strategi.
– Kraftfulle teknikker for å styrke personlige ressurser og for å fjerne negative følelser og atferd
– Familieterapimodell.
– Forhandlings og salgsteknikker med NLP.

Det vil bli avlagt en skriftlig og praktisk test som gir sertifisering som NLP Practitioner. Utdanningen er i henhold til internasjonale retningslinjer og kriterier (ABNLP standard).

Hvordan foregår utdanningen?
Utdanningen er basert på teori og praktiske øvelser. Den er spesialtilpasset næringslivet ved at undervisningen er modulbasert, og kan enten gjennomføres med personlig frammøte over fire ukedager eller åtte nettbaserte kvelder pr. mnd. Det forutsettes selvstudium og at deltagere arbeider i grupper mellom modulene. Utdanningen avsluttes med skriftlig og praktisk test og man blir sertifisert som NLP Practioner i henhold til internasjonale standarder. Sertifisering forutsettes 90 % oppmøte.

Hva vil skje dersom du tar utdanning i NLP ?
Du vil få tilgang til sentrale kommunikasjonsverktøy som kan benyttes både i jobb- og privat sammenheng. I tillegg vil du lære verktøy som gjør deg i stand til å definere og gjennomføre personlige og jobbmessige mål i samsvar med dine verdier. Ved å bevisstgjøre og endre negative følelser og tankemønster, kan du oppleve mer harmoni, balanse, glede og overskudd i livet ditt. Mennesker som har tatt utdanning i NLP utdanning opplever ofte at de har fått større grad av selverkjennelse, mer arbeidsglede og motivasjon. Det er likevel først og fremst du som har svarene og vet hva du kan bruke NLP utdanningen til.

Hva sier kunder om utdanningen:
“Det er det mest kvalitative utdanningskonseptet jeg noengang har deltatt på.”
“Jeg anbefaler dette kurset til alle som ønsker å leve mer bevisst i forhold til deg selv og omgivelsene – og til alle som jobber med mennesker.”
“Dette kan anbefales på det det sterkeste dersom du ønsker å utvikle deg selv som menneske og medmenneske. Et meget profesjonelt opplegg.”

Hvem tar utdanning innen NLP ?
Generelt sett mennesker som allerede har en formell utdannelse og yrkeserfaring. De utmerker seg ved at de er opptatt av å utvikle seg selv og andre, kommunisere bedre, øke sin livskvalitet og leve i henhold til sitt høyeste potensiale. NLP kan brukes i nær sagt alle sammenhenger og innenfor de fleste yrkesgrupper.
Utdanning i NLP passer spesielt godt for :
Bedriftseiere, ledere, nøkkelpersonell, personalansvarlige, rådgivere, konsulenter, terapeuter, psykologer, helsepersonell og coachere.

Hvem er instruktøren ?
Turid Torbergsen er utdannet coach og sertfisert NLP Trainer i henhold til internasjonale standarder, og har fulgt utdanningsprogrammer med noen av verdens ledene innenfor dette feltet. Opprinnelig er hun høyskole utdannet innenfor økonomi og administrasjon og har mangeårig erfaring fra næringslivet som toppleder og mellomleder i USA og Norge. Turid Torbergsen er forfatter av seks bøker innenfor motivasjon, og har bl.a coachet ledere på internasjonalt nivå og sportsutøvere i norgeseliten.

Hun har holdt foredrag for interesseorganisasjoner og høyskoler, og er kjent gjennom media ( TV og aviser) for å bevisstgjøre coaching begrepet. Turid Torbergsen er medlem av ABNLP (American Board of NLP) .