Kvinner i lederrollen – kunsten å være tro mot deg selv

Kvinner i lederrollen – kunsten å være tro mot deg selv avdekker myter og sannheter om kvinner i ledelse, og hvordan du kan ivareta deg selv og din lederrolle på en best mulig måte.

Se også:
Oppdag vinneren i deg selv
Oppdag vinneren i deg selv vil handle om hvordan du kan nå dine mål, og bevisstgjøring om hvilken drivkrefter som påvirker deg i prosessen.

Effektiv kommunikasjon
Effektiv kommunikasjon er et “must” for mennesker som ønsker å lære viktige kommunikasjonverktøy i samhandling med andre. Seminaret passer for ledere, tillitsvalgte, coachere, terapeuter, psykologer, advokater, jurister og andre som er opptatt av kommunikasjon.

Konflikthåndtering
Konflikthåndtering vil omhandle hva som ofte skaper konflikt, og hvordan du kan håndtere det.

Hvordan øke energien og redusere stress
Kurset viser deg hva som forårsaker stress, og hvordan du selv kan bidra til å øke ditt energinivå.

Konstruktive valg
Dette kurset handler om hva som påvirker deg i en beslutningsprosess, og hvordan du kan gjøre raske og veloverveide valg.

Dynamisk presentasjon
Dynamisk presentasjon kan benyttes i en rekke sammenhenger, og du lærer viktige verktøy for å kommunisere til en gruppe eller team.