Skriveglede

Det er mange mennesker som drømmer om å bli forfatter, men det er kun ett fåtall som realiserer sin drøm. Årsaken til dette kan i mange tilfeller være manglende kunnskap om faget, men like gjerne at de er fastlåst i sine mentale mønster. Andre har nødvendig kunnskap om faget, men opplever skrivesperre og manglende kreativitet.

TCI-The Coaching Institute tilbyr 4 dagers kurs for mennesker som ønsker å ta ut sitt potensiale gjennom skriveglede. Kurset har fokus på de tre prosessene som er en forutsetning for å ferdigstille en bok; den mentale prosessen, skriveprosessen og utgivelsesprosessen.

Kurset passer for alle som ønsker skriveglede og gjennomføringskraft i forbindelse med sine skriveprosjekt.

-Hvordan sette effektive mål for skriveprosessen
-Hvordan holde motivasjonen oppe gjennom hele prosjektet
-Bevisstgjøring og frigjøring av mentale blokkeringer som hindrer kreativitet og flyt
-Skriveprosessen
-Utgivelsesprosessen
-Papirbøker, ebøker og lydbøker
-Fordeler og ulemper ved å gi ut bøker gjennom etablerte forlag eller ved selvpublisering
-Hvordan gi ut bok på et eget forlag (produksjon, distribusjon og markedsføring)

Sted: Idrettsrådets lokaler, Henrik Ibsens gt 58, Stavanger.
Tid: 05-08 juli kl 0900-1600.
Pris: Kr. 12.000