SQ for næringslivet

Innenfor psykologi, nevrologi og antropologi har det i de senere årene vært mye fokusering på Spirituell intelligens (SQ).

Umiddelbart vil mange tenke at det handler om religion. Imidlertid søker de fleste mennesker, bevisst eller ubevisst, etter en høyere mening med livet. Det er derfor ikke en nødvendig sammenheng mellom spirituell intelligens og formell religion.

Spirituell Intelligens er viktig for:

  • Å utvikle en stabil identitet som individ i et skiftende arbeidsmiljø
  • Å identifisere og justere personlige verdier med en tydelig hensikt
  • Arbeidsglede og motivasjon
  • Større grad av selverkjennelse og selvinnsikt
  • Bedre tilpasningsevne og kommunikasjon
  • Effektiv måloppnåelse og bedre økonomiske resultat

Spirituell Intelligens er noe som alle har tilgang til, men som de færreste har lært å utvikle.

Vår akademiske utdanning har i stor grad vært rettet mot rasjonell intelligens som konsentrerer seg om faktabasert informasjon, og hvor vi blir opplært til å bruke logikken og analyser for å ta beslutninger. I løpet  av 1990 årene ble Emosjonell Intelligens (EQ) popularisert av Daniel Goleman. EQ er viktig for å forstå og styre våre egne følelser, men også forstå andre sine følelser.

Spirituell Intellligens er den intelligensen vi bruker til å sette våre liv og handlinger inn i en større, rikere og mer meningsgivende sammenheng – hvor vi opplever visjoner og ser de grunnleggende verdier i livet. SQ hjelper oss å forstå hvem vi er, hva ting betyr for oss og gjør at vi kan forene det indre menneskelige med det mellommenneskelige. Det er den intelligensen vi bruker for å oppdage at en handlingsmåte eller livsvei er mer meningsfyllt enn en annen. SQ er vår ultimate intelligens, og den nødvendige forutsetningen for at både IQ og EQ skal virke effektivt.

Resultatet ved å være i kontakt med SQ, kan omfatte at man evner å holde seg rolig og fokusert i møte med endringer og at man har en mer uselvisk og altruistisk holdning til andre.

Kurset er lagt opp med teori og praktiske øvelser enkeltvis og i gruppe.

Når: 12-15 september 2022, kl 09-16
Påmeldingsfrist: 12. august
Sted klasserom: Idrettsrådets lokaler, Henrik Ibsens gt 58, Stavanger
Pris: Kr 12.000

Artikler:
Ukeavisen Ledelse: Ledelse med Spirituell Intelligens http://www.dagensperspektiv.no/2015/ledelse-med-spirituell-intelligens
Damene: Spirituell Intelligens-hva er det? http://www.damene.no/gjesteskribenter/spirituell-intelligens-hva-er-det/