Konstruktive valg

Dette kurset handler om hva som påvirker deg i en beslutningsprosess, og hvordan du kan gjøre raske og veloverveide valg.

Hvordan øke energien og redusere stress
Kurset viser deg hva som forårsaker stress, og hvordan du selv kan bidra til å øke ditt energinivå.

Konflikthåndtering
Konflikthåndtering vil omhandle hva som ofte skaper konflikt, og hvordan du kan håndtere det.

Kvinner i lederrollen – kunsten å være tro mot deg selv
Kvinner i lederrollen – kunsten å være tro mot deg selv avdekker myter og sannheter om kvinner i ledelse, og hvordan du kan ivareta deg selv og din lederrolle på en best mulig måte.

Oppdag vinneren i deg selv
Oppdag vinneren i deg selv vil handle om hvordan du kan nå dine mål, og bevisstgjøring om hvilken drivkrefter som påvirker deg i prosessen.

Effektiv kommunikasjon
Effektiv kommunikasjon er et “must” for mennesker som ønsker å lære viktige kommunikasjonverktøy i samhandling med andre. Seminaret passer for ledere, tillitsvalgte, coachere, terapeuter, psykologer, advokater, jurister og andre som er opptatt av kommunikasjon.

Dynamisk presentasjon
Dynamisk presentasjon kan benyttes i en rekke sammenhenger, og du lærer viktige verktøy for å kommunisere til en gruppe eller team.