Hva er coaching?

Begrepet coaching benyttes i en rekke sammenhenger, og mange ganger uten tilknytning til faget. Det er derfor viktig å avklare hva coaching egentlig er.

Coaching er en metode for å lede en person til profesjonell og personlig vekst. Mange definerer også coaching som prosesser for å frigjøre og utvikle den enkeltes potensiale.
Med andre ord kan vi si at coaching handler om en prosessorientert metode, for å nå mål både på det karrieremessig og personlige plan.

Utgangspunket for coaching, er at coachee har svarene og coachen spørsmålene. Coachen sin jobb er derfor å stille bevisstgjørende spørsmål, og ikke å gi svarene.
Det er gjennom effektfulle spørsmål at coachee (den som blir coachet) kan bli bevisst sine styrker og begrensninger, hva de ønsker og hva som holder dem tilbake.

Vi benytter gjerne begrepet Personal coaching for det som omhandler coaching på alle deler av livet. Det kan dreie seg om karriere, men like gjerne om å forbedre helsen, økonomien, parforholdet eller få en bedre livskvalitet.

Business coaching har hovedfokus på alt som går på karriere, og kan handle om å optimalisere jobbtilfredshet i nåværende jobb eller gjøre en karriereendring.