Hvorfor er coaching interessant?

Coaching benyttes i en rekke sammenhenger. Det kan dreie seg om å være en konstruktiv partner for en person i prosessen mot arbeidsmessige mål og resultater, eller handle om konfliktløsning og karriereendring. Like gjerne kan det handle om å oppnå god balanse mellom jobb og privatliv, eller forbedre sin helsetilstand og livskvalitet. Coaching er et verktøy som kan bidra til :

– Effektiv måloppnåelse
– Større grad av selvinnsikt og personlig tilfredshet
– Økte prestasjoner og bedre resultatoppnåelse
– Bedre kommunikasjon og samarbeidsevner
– Økt egenansvar og selvledelse
– Økt evne til omstilling og endring
– Balanse mellom jobb og privatliv
– Bedre familieforhold
– Bedre helse og livskvalitet