Hva kan skje som et resultat av coaching?

Ved en undersøkelse ved Boston University ble 75 ledere intervjuet, og konklusjonen var at coaching kan være et effektivt verktøy både for å forbedre resultatene i bedriften og utvikle ledere.
Ledere hadde som et resultat av coachingen fått større selverkjennelse, innsikt i nye perspektiver, bedre tilpassningsevne og større grad av måloppnåelse.(Hall 1999)

Times magazine, 25 september 2000, viser til at IBM har funnet ut at de lederne som har de beste ferdighetene i coaching oppnår bedre økonomiske resultater enn ledere som ikke har coachingferdigheter.