Hvordan foregår coachingprosessen?

En coachingprosess starter normalt med 2-3 timers innledende samtale, hvor det foretaes avklaring av ønsket situasjon (mål) og av nåværende situasjon.
På bakgrunn av gapet mellom nåsituasjon og ønsket situasjon, blir det valgt strategi, virkemidler og delmål.

Coachen bidrar i denne prosessen med bevisstgjørende spørsmål, teknikker og tilbakemeldinger slik at enkeltpersoner kan nå sine mål, utvikle sine talenter og forbedre sin livskvalitet.
Coachee (den som blir coachet) kan være medarbeider, ledere eller privatpersoner som ønsker coaching.

En coachingprosess kan vare fra 6 til 18 mnd med møte ca en time pr uke eller hver 14. dag, eller at det gjøres via telefon og e-mail.