NLP Master

Hva er NLP ?
NLP står for Neuro Linguistic Programming, og er læren om hvordan du når frem til de beste ressursene i deg selv og andre

Hvorfor ta utdannelse innen NLP ?
NLP er verdifullt for alle som er interessert i å nå sine målsettinger på en effektiv måte, bedre sine kommunikasjonsevner og samtidig ønsker personlig utvikling. Du vil i løpet av utdanningen lære å ta i bruk kraftfulle verktøy slik at du får tilgang til dine egne og andres ressurser og potensiale. NLP omfatter alle livets områder og kan benyttes både i privat og yrkessammenheng.

Hva omfatter omdanningen ?
NLP Master certification
Det forutsettes grunnleggende NLP Practitioner kompetanse og du vil over de neste modulene lære:
– Hvordan du kan identifisere og endre personlige verdier.
– Hvordan du kan gjennomføre personlige gjennombrudd innenfor alle livets områder.
– Å identifisere Metaprogrammer og hvordan disse kan benyttes i coaching.
– Avanserte språkmønster for å endre negative følelser og atferd.
– Hvordan du kan modellere og integrere atferd for suksess.

Det vil bli avlagt en skriftlig og praktisk test som gir sertifisering som NLP Master Practitioner. Utdanningen er i henhold til internasjonale retningslinjer og kriterier (ABNLP standard).

Hvordan foregår utdanningen?
Utdanningen er basert på teori og praktiske øvelser. Den er spesialtilpasset næringslivet ved at undervisningen er modulbasert, og kan enten gjennomføres med personlig frammøte over fire ukedager eller nettbasert over åtte kvelder pr. mnd. Det forutsettes selvstudium og at deltagere arbeider i grupper mellom modulene. Utdanningen avsluttes med skriftlig og praktisk test og man blir sertifisert som NLP Master Practioner i henhold til internasjonale standarder. Sertifisering forutsettes 90 % oppmøte.

Hva vil skje dersom du tar utdanning i NLP ?
Du vil få tilgang til sentrale kommunikasjonsverktøy som kan benyttes både i jobb- og privat sammenheng. I tillegg vil du lære verktøy som gjør deg i stand til å definere og gjennomføre personlige og jobbmessige mål i samsvar med dine verdier. Ved å bevisstgjøre og endre negative følelser og tankemønster, kan du oppleve mer harmoni, balanse, glede og overskudd i livet ditt. Mennesker som har tatt utdanning i NLP utdanning opplever ofte at de har fått større grad av selverkjennelse, mer arbeidsglede og motivasjon. Det er likevel først og fremst du som har svarene og vet hva du kan bruke NLP utdanningen til.

Hvem tar utdanning innen NLP
Generelt sett mennesker som allerede har en formell utdannelse og yrkeserfaring. De utmerker seg ved at de er opptatt av å utvikle seg selv og andre, kommunisere bedre, øke sin livskvalitet og leve i henhold til sitt høyeste potensiale. NLP kan brukes i nær sagt alle sammenhenger og innenfor de fleste yrkesgrupper.
Utdanning i NLP passer spesielt godt for:
Bedriftseiere, ledere, nøkkelpersonell, personalansvarlige, rådgivere, konsulenter, terapeuter, psykologer , helsepersonell og coachere.

Hvem er instruktøren ?
Turid Torbergsen er sertifisert Coach og NLP Trainer i henhold til internasjonale standarder, og har fulgt utdanningsprogrammer med noen av verdens ledene innenfor dette feltet. Opprinnelig er hun høyskole utdannet innenfor økonomi og administrasjon og har mangeårig erfaring fra næringslivet som toppleder og mellomleder i USA og Norge. Turid Torbergsen er forfatter av seks bøker innenfor motivasjon, og har bl.a coachet ledere på internasjonalt nivå og sportsutøvere i norgeseliten.

Hun har holdt foredrag for interesseorganisasjoner og høyskoler, og er kjent gjennom media ( TV og aviser) for å bevisstgjøre coaching begrepet. Turid Torbergsen er medlem av ABNLP (American Board of NLP) .

Hva kunder sier:
“Turid Torbergsen er kunnskapsrik, utfordrende og har en unik evne til å knytte bro mellom teori og praksis. Hun skaper et godt og inspirerende miljø som er lærerikt og reflekterende.”
“Turid Torbergsen er seriøs, profesjonell og en perfekt instruktør med samsvar mellom ord og handling.”
” Turid Torbergsen er en åpen og tillitskapende instruktør – noe som er alfa og omega for denne type utdanning. Med varme, kunnskap, humor og genuin interesse for hver enkelt har hun guidet oss gjennom utdanningen på en glitrende måte. “