Sted

Rogaland

Stavanger

TCI`s kurs, utdanning  og individuell coaching blir holdt ved Idrettsrådets lokaler, Henrik Ibsens gt. 58, Stavanger. Dette er et historisk bygg som ble bygget på slutten av 1800- tallet, og er lokalisert i nærheten av Mosvannet.
Selv om du er i nærheten av Stavanger sentrum, så gir de grønne omgivelsene gode muligheter for naturopplevelser og rekreasjon.