6 tips for å håndtere omstillingsprosesser i arbeidslivet

Publisert: 22-01-2015

_I0P3621Svært mange mennesker i dag opplever store omstillingsprosesser i forbindelse med jobben. Dette kan være både frustrerende og slitsomt, men å ha evne til å håndtere endringer er avgjørende for vår karriere.

1. Aksepter at endringer skjer

Livet består av endringer fra vugge til grav. Jo raskere vi aksepterer at det også skjer i arbeidslivet-desto større er muligheten for at overraskelsen og frykten ikke tar overhånd når endringen skjer.

2. Vær forberedt

Før store endringer skjer, så er det ofte signaler i forkant som kan være verdt å merke seg. Det kan være samfunnsmessige endringer som får konsekvenser for jobben din, men det er viktig å være våken til det som også skjer internt i bedriften.

3. Følelsesmessige reaksjoner

Når det skjer endringer som er utenfor vår kontroll, så er følelsesmessige reaksjoner helt naturlige. Den første følelsesmessige reaksjonen som kan oppstå når store endringer skjer, er sjokk og fornektelse. Man vil ikke forholde seg til det som skjer, og tror at alt vil bli slik det var. Når personen innser at dette er ønsketenkning og ikke realitet, så oppstår det ofte skyldfølelse og/eller sinne. Kanskje er opplevelsen at man ikke har gjort eller sagt nok for å forhindre at situasjonen oppstod, eller det kan oppleves som urettferdig at dette skulle ramme en selv. Etter hvert vil de fleste akseptere situasjonen og gå videre. Følelsemessige reaksjoner vil variere fra person til person, og for de som får sterke reaksjoner så det er viktig å ha en god balanse mellom å erkjenne følelsene og etterhvert ha fokus på å gå videre.

4. Kommunikasjon med andre

Åpen kommunikasjon med din leder eller kollegaer kan bidra til oppklaring av hva endringen spesifikt vil bety for deg og bedriften du jobber i. Det er lite lurt å bare passivt sitte å vente på at ting skal skje. Samtidig skal man være klar over at kollegaer kan ha oppfattet situasjonen langt annerledes enn det som er realitet. Oppsøk derfor den rette kilden slik at du får korrekt informasjon.

Nettverket som du har, både internt og eksternt i bedriften kan også bidra til at du får informasjon om jobbmuligheter og hjelp til å håndtere endringen på en konstruktiv måte. Det er naturlig å føle frykt for det ukjente, og det kan derfor være nyttig å snakke med mennesker som har opplevd det samme eller en profesjonell samtale partner.

5. Fleksibilitet

Jo mer fleksible vi er i en omstillingsprosess, jo større er sjansen for å lykkes. Det kan være avgjørende at man har tenkt gjennom sine ressurser og styrker, og hvordan dette kan brukes i en ny stilling enten internt i bedriften eller eksternt.

6. Positiv innstilling

Selv om omstillingsprosesser er ubehagelige kan en negativ innstilling føre til selvoppfyllende profeti. Det samme kan en positiv innstilling gjøre. Ved å fokusere på å gjøre en best mulig jobb uavhengig hva som skjer rundt en, så øker det sjansen for at bedriften ønsker å beholde ansatte med denne holdningen.

Omstillinger kan oppleves som svært skremmende, men med den rette innstilling og handling så kan en omstilling åpne nye muligheter og bli langt mer fruktbar enn man i utgangspunktet hadde trodd.

Skrevet i Blogg