Slik bevarer du motivasjonen

Publisert: 30-10-2013

_I0P3621Det er en kjent problemstilling at svært mange små bedrifter opphører i løpet av kort tid.  Årsaken til dette er mangesidig, og kan ha sammenheng med manglende forståelse for omfanget av å drive en bedrift.  Selv om man har fag- og produktkunnskap om det man skal tilby kundene, så er det like viktig å ha kunnskap om økonomistyring, markedsføring og myndighetskrav.

Det er ofte ingenting i veien med motivasjonen i oppstartfasen, men ofte daler den når motgangen kommer. Å bygge opp en bedrift tar tid, og det kan oppstå mange ufortusette ting og hindringer på veien.

Da er det viktig at vi er bevisst våre egne mentale drivkrefter,  og har verktøy som kan hjelpe oss til å holde motivasjonen oppe.

Det første som er sentralt når vi skal i gang med å starte bedrift, er å ha en klar visjon for det vi skal i gang med. Dette gjelder ikke bare for selve bedriften, men også for den som starter opp bedriften. Det viser seg gang på gang at de som har en visjon som betyr en forskjell i andre menneskers liv, har en langt større motivasjonkraft enn de som ikke har det.  I motgang er det viktig å gå tilbake til visjonen og minne seg selv på hva som var drivkraften for å starte bedrift.

Det andre som er viktig, er å ha klare mål. Da kan det være nyttig å benytte SMART modellen som står for Spesifikk , Målbar, Attraktiv, Realistisk, Tid.

En av grunnene til at mennesker ikke kommer i mål er at de ikke er spesifikk nok på hva de ønsker å oppnå.  Jo mer spesifikk vi er på det vi ønsker å oppnå, jo lettere er det å jobbe konkret mot målet.  Målet bør være målbart, slik at du vet når du faktisk har oppnådd målet. For å gjøre målet så attraktivt  som mulig, så kan det være lurt å bruke et visionboard som du har lett tilgjengelig. Det er avgjørende at vi har mål som er realistisk både i forhold til tid og arbeidsinnsats. Her bærer det dessverre galt av sted for mange. Å bygge opp en solid bedrift tar som regel mange års innsats med lange arbeidsdager, og da kan det være greit at vi er innforstått med det.  Den store forskjellen på et mål og en drøm er at målet har et tidsperspektiv. Tenk nøye gjennom når tid det er realistisk at du er i mål.

Like viktig som visjon og mål, er å bli bevisst dine verdier.  Hva er det som er viktig for deg i forbindelse med jobben din?  Er det suksess eller at jobben gir mening, eller kanskje begge deler? Dersom du kan tenke deg at visjonen og målet er som et fyrtårn, så er verdiene dine kompasset som styrer deg på rett kurs mot målet.

Vi kan ikke kontrollere de ytre omstendighetene, men vi kan kontrollere vår egen tilstand i forhold til det som skjer.  Istedenfor å la oss overvelde når motgang og hindringer oppstår, så kan det være lurt å tenke langsiktig. Det innebærer å gå gjennom ubehaget som ofte er kortsiktig, for å oppnå  tilfredsstillelse på lang sikt. Motgang og ubehag kan dessuten gi oss svært nyttig livslæring- dersom vi velger å se det slik.

Sist, men ikke minst er det viktig å ta vare på deg selv som menneske. Det betyr balanse i mellom  jobb, familie, helse og fritid. Det er ikke bare mennesker som mistrives i en jobb som blir utbrent, men også mennesker som brenner for jobben.

Artikkelen ble publisert i Hegnar online 24.10.2012

Skrevet i Blogg