Når behovet for å vite blir et problem

Publisert: 18-06-2018

Utvikling og nyvinning på alle plan, er et resultat av at vi som mennesker har en naturlig oppdagertrang og et stort vitebegjær. Vi har også et grunnleggende behov for å utforske hvordan livet vårt og planeten vår kan ivaretaes på best mulig måte.

I det daglige er de fleste opptatt av hva som foregår i familien, i omgangskretsen, på jobb og i verden forøvrig. Å vite hva som skjer rundt oss, er viktig både for å skape et godt liv og for å samhandle med andre på en konstruktiv måte.

Problemet oppstår når det å vite danner hele fundamentet og forutsetningen for å oppleve trygghet i eget liv. Dette vil ofte gi seg utslag i et unormalt behov for kontroll.

Livet i seg selve er lite forutsigbart, og det er ikke mulig å forberede seg på alle situasjoner.

Selv om digital-og sosial media gjør at vi får tilgang på informasjon raskt og kontinuerlig, så er det ikke mulig å være oppdatert til enhver tid. I privat- og offentlig sektor skjer det mange omstillingsprosesser, og vi har ingen garanti for å beholde jobben. Et samfunn med mange samlivsbrudd skaper usikkerhet om hvor lenge forholdet til vår livspartner vil vare, og hvorvidt vi får samværsrett med våre barn. I de fleste tilfeller vet vi ikke utfallet av alvorlig sykdom, og heller ikke når vi skal dø.

Vi liker å tro at nøye planlegging vil bidra til at vi har full kontroll over livet. Selv om bevisste valg og handlinger er med på å styre livet i den retningen som vi ønsker, så vil det garantert oppstå uforutsette situasjoner. Det nytter lite å slåss mot det vi ikke kan gjøre noe med, og ofte har det helt motsatt virkning.

Når livet går oss imot, så har vi en tendens til å spørre oss selv om hvorfor dette skjedde. Et ord som ikke bare definerer hva som er årsaken til at vi gjør det vi gjør, men som det også er knyttet sterke følelser til. Det er langt lettere å akseptere en vanskelig situasjon når vi forstår hvorfor det er slik. I mange situasjoner vil vi ikke få svar på dette.

Når vi ikke forstår grunnen til beslutninger som blir tatt av ledelsen i bedriften, så er sjansen stor for at det resulterer i frustrasjon, manglende motivasjon og jobbtilfredstillelse. På samme måte kan et uavklart tap – i form av sviktende helse, skilsmisse eller dødsfall – medføre sorg og depresjon.

Nøkkelen til å håndtere slike situasjoner på en mer konstruktiv måte, ligger i å gi slipp på kontrollen og akseptere at noen spørsmål får vi aldri svar på. I motsatt tilfelle vil livet bli en berg og dal bane, og hvor det oppleves godt når vi har kontroll og dårlig når vi ikke har kontroll.

Vi trenger ikke å vite alt, og vi trenger heller ikke å ha kontroll på alt. Det vi først og fremst trenger, er å ha tillit til at vi er i stand til å mestre livet i oppoverbakke.

Livet handler ikke om å vente til stormen har lagt seg, men heller om å lære å danse i regnet.

 

 

 

 

 

 

Skrevet i Blogg