Behovet for å ha rett

Publisert: 05-02-2020

Noe av det mest ødeleggende i vår kultur, er behovet for å ha rett. Vi opplever det i alle sammenhenger-i familien og vennekretsen, på jobben, i forskjellige trossamfunn og i politikken. Sosiale medier flyter over av usakligheter, og i mange sammenhenger har det karakter av personlige trakasseringer. Andre tåler ikke saklige innspill, og drar fram mobbekortet når de slipper opp for argumenter. Resultatet er ødelagte relasjoner, og at vi jobber mot hverandre istedenfor med hverandre. Selv om vi innerst inne vet dette, så fortsetter vi. Hva er årsaken til at det er så viktig for oss å ha rett?

Gjennom hele oppveksten så er vi preget av samfunnets og våre foreldres verdier om hva som er rett og galt. Skolesystemet er også i stor grad konstruert i forhold til hva som er rett og galt. Riktige svar gir anerkjennelse og bekreftelse på oss selv. Muligheter for videre utdannelse, bedre jobb og en opplevelse av å lykkes i livet, er også relatert til hvorvidt vi leverer de riktige svarene.

I mange tilfeller tar vi dessverre med oss dette tankemønsteret til andre arenaer i livet, og hvor motinnlegg i en diskusjon for enhver pris må vinnes. Det motsatte kan i verste fall føre til en opplevelse av nederlag og at man ikke duger.

Når man går inn i en diskusjon eller offentlig debatt med denne innstillingen, så er sjansen stor for at det hele får karakter av drakamp som ingen av partene vinner.

Behovet for å ha rett frarøver oss muligheten for viktig læring, og til å utvikle oss selv som mennesker.

Det behøver imidlertid ikke å være slik.

Psykoterapeuten Richard Carlson er kjent for utsagnet “Vil du være lykkelig eller ha rett”. Han setter søkelys på at å vinne en diskusjon nødvendigvis ikke gjør oss lykkeligere. I mange situasjoner bruker vi mye tankemessig energi på å forsvare vår posisjon, og påvise at andre tar feil. Energi som kunne ha vært brukt på en langt mer konstruktiv måte.

Det betyr imidlertid ikke at vi ikke skal ta til orde og hevde våre meninger, også de som går på tvers av hva andre mener. Tvert imot så er det nettopp det som i mange tilfeller har bidratt til vekst-både på det personlige planet og i en samfunnsmessig kontekst.

Imidlertid kan vi alle innta en mer raus holdning til våre medmennesker ved å innse at andre også har rett. For det har de faktisk-ihverfall utfra deres ståsted og modell av verden.

Skrevet i Blogg