Stressmestring

Publisert: 15-01-2014

_I0P3621Svært mange mennesker opplever en stresset hverdag, og i noen tilfeller går det på helsen løs.

Stress trenger ikke utelukkende å være negativt, og kan også erfares i positive situasjoner som når vi inngår giftermål eller får barn. Stress kan i tillegg være en motivasjonsfaktor for å oppnå gode resultater, og bidra til at vi møter livets utfordringer på en positiv måte.

Imidlertid er det slik at stress setter kroppen og sinnet vårt i alarmberedskap, og over tid kan dette medføre svekket helse og livskvalitet. Typiske symptomer på at stress påvirker din helse i negativ retning er hodepine, hudlidelser, søvnløshet og muskelsmerter. I verste fall kan det ende med utbrenning og alvorlig sykdom.

Det er mange årsaker til at stress kan oppleves som negativt, og det kan ha sammenheng med følgende:

-Omstillingsprosesser og effektivisering skaper utrygghet og frykt for å miste jobben.

-Teknologien har medført at en del mennesker ikke skiller mellom fritid og jobb. De er ”online” på mobiltelefon og PC  nesten hele døgnet. Andre igjen opplever det som krevende å holde seg oppdatert i forhold til den raske teknologiske utviklingen.

-Større endringer i livet som dødsfall, sykdom, skilsmisse og tap av jobben.

-For mange aktiviteter og urealistiske mål

-Usunn livsstil

-Den enkeltes evne til å tåle stress

Når du opplever at stresset går utover din fysiske og psykiske helse, så er det på tide å stoppe opp for å ta et oppgjør med hva som skaper stress i livet ditt og hva du kan gjøre med det.

Dersom stresset relaterer seg til jobben, så er det viktig å spørre seg selv følgende spørsmål: Hva er det spesifikt som skaper stress? Tar du på deg for mange arbeidsoppgaver? Venter du i siste liten med å ferdigstille og levere arbeidsoppgaver? Ber du om hjelp når du trenger det?  Er du i rett jobb?

Stress på hjemmefronten kan skyldes for mange aktiviteter, ubalanse i abeidsfordeling mellom familiemedlemmene, finansielle problemer og konflikter. Også her må det avklares hva som skaper stresset, og noen ganger vil det være behov for hjelp utenfra.

Uavhengig av ytre betingelser, så kan følgende metoder bidra til stressreduksjon:

  • Tenk gjennom hva som er viktig i livet ditt og sett realistiske mål
  • Lær deg avspennings- og pusteteknikker
  • Få nok søvn
  • Spis sunt og drikk nok vann (30 milliliter vann per kilo)
  • Tren eller gå tur

Walter Henkels har sagt at stress er den moderne form for selvmord.

Skrevet i Blogg