Når narsissismen tar overhånd

Publisert: 30-10-2013

_I0P3621Ordet narsissisme kommer fra den greske myten om Narkissos, som ble så forelsket i sitt eget speilbilde at han ikke klarte å slutte å se på seg selv i vannspeilet og satt der til han ble syk og døde.

Fenomenet narsissisme har alltid har vært til stede blant mennesker, men narsissisme har fått fornyet aktualitet siden siste halvdel av 1900-tallet. Årsaken til dette kan ha sammenheng med det som sosiologer har fremhevet som den vestlige kulturs utvikling mot en individorientert og selvnytende kultur.

Selv om begrepet ofte oppfattes som negativt, så er det viktig å være klar over at vi alle har elementer av narsissisme i oss selv.  Det er slik vi bekrefter oss selv, og en forutsetning for å få noe til i livet er å ha stor tro på seg selv.

En narsissistisk velfungerende person vil imidlertid ha realistiske mål, og evner å nå sine mål med midler som er innenfor gitte sosiale rammer og normer.

Problemet oppstår når narsissismen tar fullstendig overhånd. Dette gir utslag i at en person har et grandiost selvbilde, og er motivert av ubegrenset beundring fra andre. Selv om det nødvendigvis ikke synes utad, så har personen et dårlig selvbilde og er overdreven sårbar når tilbakemeldinger blir gitt fra omgivelsene.

Narsisstiske ledere fremstår gjerne som dyktige, effektive, selvsikre og med høy selvtillit. I utgangspunket kan de være svært attraktive på arbeidsmarkedet. Ansettelse av narsissistiske ledere kan imidlertid få svært uheldige konsekvenser som tap av ansatte, økt sykefravær og dårlig arbeidsmiljø.

Barbora Nevicka, stipendiat i organisasjonspsykologi ved University of Amsterdam viser til forskning hvor narsissistiske ledere først og fremst er opptatthet av sine egne resultater og prestasjoner. Dette hemmer god gruppedynamikk, og ødelegger for gruppens evne til å ta beslutninger og til å tenke fritt og kreativt. Den narsissistiske leders selvopptatthet og autoritære stil, har en svært negativ effekt på gruppens kommunikasjon og prestasjoner.

Narsissisme finnes ikke bare blant ledere, men like mye blant øvrige medarbeidere og ellers i samfunnet. Alle mennesker har behov for å bli sett og verdsatt, og samtidig skaper det problemer både for den narsisstiske og omgivelsene når målet i seg selv først og fremst er å dyrke seg selv.

Mennesker som har utpregede narsissistiske trekk, velger ofte å avfeie konstruktive  tilbakemeldinger som et utslag av misunnelse og janteloven. Det samme gjelder når de opplever at andre ikke beundrer dem i den grad de selv mener de fortjener. På den måten blir de stående på stedet hvil, og går glipp av utvikling og vekst.

Problemet er også at mennesker som har narsissistiske trekk ofte søker seg til miljø som støtter og bekrefter dem. Dette resulterer i at selvbildet ytterligere blåses opp.- inntil boblen  før eller siden sprekker.

Det er en vesentlig forskjell å være opptatt av seg selv på en positiv og konstruktiv måte- kontra å ha et oppblåst selvbilde som fører til destruksjon både for seg selv og andre.

Skrevet i Blogg